Aktualności

Studio Plus wyróżnione przez Urząd Pracy w Białymstoku jako Pracodawca Partner 2012

Nasza firma Studio Plus już od kilku lat współpracuje z białostockim Urzędem Pracy. Razem aktywizujemy bezrobotnych Białostoczan – zarówno poprzez staże, jak i praktyki zawodowe oraz szkolenia dla studentów. Często zgłaszamy urzędowi potrzebę zatrudnienia pracownika na wybrane stanowiska i prowadzimy rekrutację wśród osób tam zarejestrowanych.

 

W marcu 2013 r. zostaliśmy zaproszeni przez Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku do wzięcia udziału w konkursie Pracodawca – Partner 2012 roku.

 

Ogłoszenie wyników odbyło się podczas konferencji „Współpraca wzbogaca – 17.04.2013 r.” Zdobyliśmy wyróżnienie w kategorii „pracodawca zatrudniający do 20 pracowników z terenu miasta Białegostoku”, z którego jesteśmy bardzo dumni.

 

Mamy nadzieję, że współpraca między naszą firmą Studio Plus a Urzędem Pracy w Białymstoku nadal będzie tak owocna, jak do tej pory, a najbardziej skorzystają na niej osoby poszukujące pracy na terenie naszego powiatu.

 

 
Renata Rysiejko (druga od lewej) odebrała wyróżnienie od Starosty Powiatu Białostockiego i Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w imieniu naszej firmy
 
Dylom, który otrzymaliśmy:
 

 

07.05.2013